సుందరకాండ సినిమా హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉందో తెలుసా?

కొందరు సినిమాల్లోకి వచ్చినా కేవలం రెండే రెండు సినిమాలు చేసి గుడ్ బై చెప్పేస్తారు. అయితే ఆ సినిమాల్లో చేసిన ఫెరఫార్మెన్స్ వాళ్ళను కలకాలం గుర్తుపెట్టుకునేలా ఉండిపోతుంది.

Read more