నాగార్జున మేనకోడలు వేరు కుంపటి పెట్టింద…. కారణాలు అవేనా…?

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మనుమరాలు, అక్కినేని నాగార్జున మేనకోడలు సుప్రియ అక్కడ అమ్మాయి,ఇక్కడ అబ్బాయి సినిమా తో ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయింది. సినిమాల్లో పెద్దగా క్లిక్ కాకపోయినా ప్రొడక్షన్

Read more