ఒకప్పటి కమెడియన్ సుత్తి వీరభద్ర రావు కి.చివరి రోజుల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసా?

ఏదైనా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే, ఆలస్యం చేస్తే, దానిమూల్యం భారీగానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు చేయాల్సిన పని అప్పుడు చేయకపోతే అది ప్రాణాలను హరించేస్తుంది. సరిగ్గా ఈ నటుడి విషయంలో

Read more