పరగడుపున స్వీట్ తింటే ఏమి అవుతుందో తెలుసా…ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారు…

Empty stomach Aviod sweets : మనలో చాలా మందికి స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. స్వీట్స్ చూస్తే అస్సలు వదిలబుద్ధి కాదు. కొంతమంది స్వీట్ అంటే

Read more

స్వీట్లు తిని వెంటనే నీళ్లు తాగకపోతే ఏమవుతుందంటే?!!

చాలామంది దంతాల ఆరోగ్యం గురించి సరిగా పట్టించుకోరు. నిజానికి మన ముఖానికి అందం తెచ్చేది అందమైన, ఆరోగ్యవంతమైన పలువరుస. దీన్ని పరిరక్షించుకోవాలంటే కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను మరవొద్దు.

Read more