తారకరత్న పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసా…. ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నాడో తెలుసా?

సినిమాల్లో రాణించాలంటే టాలెంట్,బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంటె చాలదు. లక్కుండాలి. టాలెంట్ ఉండికూడా ఛాన్స్ లు రాక మరుగున పడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇక బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్నా సరే,రాణించలేని

Read more