పెళ్ళిసందడి హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

Telugu actress Deepti Bhatnagar :సెలబ్రిటీలు ప్రముఖులు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉండడం వలన వాళ్లకు సంబందించిన విషయాలు ఫాన్స్ కి, జనాలకు ఈజీగా చేరువవుతున్నాయి.

Read more