రవితేజ హీరోయిన్ ని గుర్తు పట్టారా…ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

Telugu Actress Tanu Roy :సినిమా పరిశ్రమలో అదృష్టం ఉండాలి. అందం, అభినయం ఉంటేనేకాదు, అదృష్టం ఉంటేనే నిలబడతారు. స్టార్ హోదా వస్తుంది. లేకుంటే కనుమరుగు కావాల్సిందే.

Read more

తీరిన చిరు ‘చిరు’ కోరిక గూర్చి చెప్పిన గొల్లపూడి

తీరిన చిరు ‘చిరు’ కోరిక గూర్చి చెప్పిన గొల్లపూడి. ఒక ఇంటర్వ్యూ లో గొల్లపూడి వెల్లడించిన విషయం ఇది. కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వం లో  ఇంట్లో రామయ్య వీధిలో

Read more