తొలిప్రేమలో పవన్ సోదరి వాసుకి ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?…ఎవరిని పెళ్లి చేసుకుందో తెలుసా?

కొన్ని సినిమాలు చిరకాలం గుర్తిండిపోతాయి. మరికొన్ని సినిమాల్లో పాత్రలు ఎప్పటికీ మరువలేం. అలాంటి మంచి చిత్రాల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తొలిప్రేమ చిత్రం ఒకటి.

Read more