రామ తులసి Vs కృష్ణ తులసి…ఏది తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది…నమ్మలేని నిజాలు

Rama Tulasi And Krishna Tulasi benefits : తులసిని మనం ప్రతి రోజు పూజిస్తాము. అలాగే ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో

Read more

తులసి ఆకులను ఎలా తీసుకోవాలి..నమిలి తింటే మంచిదా…లేదా…నమ్మలేని నిజాలు

Tulasi health benefits In telugu :తులసిలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. తులసి మొక్కను ఔషధ మొక్క గా పరిగణిస్తారు. అనేక రోగాలను నయం చేయడంలో

Read more