వినాయక చవితి పూజకు అవసరమైన పూజ సామాగ్రి ఇవే…!

Vinayaka Puja samagri Details :మనం ఏదైనా పూజలు చేసినప్పుడు మొదటిగా వినాయకుణ్ణి పూజిస్తాం. ఆలా పూజిస్తే చేసే పనిలో ఎటువంటి విఘ్నాలు రావని ప్రగాఢ నమ్మకం.

Read more

సెప్టెంబర్ 10 వినాయక చవితి రోజు ఈ సమయంలో పూజ చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు తొలగి అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి

vinayaka chavithi : మన భారతీయ సంస్కృతిలో సంప్రదాయాలకు,పూజలకు ఎంతో విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. సాధారణంగా ఎవరైనా ఏదైనా పనిని మొదలు పెట్టినప్పుడు మొదటగా వినాయకుని పూజ

Read more

వినాయకచవితి రోజు పాలవెల్లికి ఏ పండ్లను కట్టాలి… ఆ పండ్లను ఏమి చేయాలో తెలుసుకోండి

రేపు వినాయకచవితి రోజు వినాయకుడికి పూజ చేసుకుంటే విఘ్నాలు ఏమి రాకుండా ఉంటాయని అందరి నమ్మకం. అందుకే చదువుకొనే పిల్లలు,వ్యాపారం సహజ ప్రతి ఒక్కరు ఈ వినాయకచవితి

Read more

ఏ గ్రహ దోషానికి ఏ వినాయకుణ్ణి పూజిస్తే ఆ దోషం తొలగిపోయి….. ఆ గ్రహ బాధల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు

వినాయకుణ్ణి విఘ్నాలు తొలగించే విఘ్నా నాయకుడిగా కొలుస్తాం. ఏ పని తలపెట్టిన మొదట వినాయకుడికి పూజ చేసి మాత్రమే మొదలు పెడతాం. ఆలా చేస్తే చేసే పనిలో

Read more

వినాయక చవితి రోజు పూజ చేసే 21 పత్రాల పేర్లు…వాటి వల్ల ఏ వ్యాధులు నయం అవుతాయో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

వినాయక చవితి భాద్రపద మాసం శుక్ల పక్షంలో శుద్ధ చవితి రోజున వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం వినాయకచవితి సెప్టెంబర్ 13 న వచ్చింది. ఈ పండుగ వర్షాకాలానికి,

Read more

వినాయక చవితి రోజు ఆలయంలో వీటిని సమర్పిస్తే జీవితంలో విఘ్నాలు అన్ని తొలగిపోయి సుఖ శాంతులు కలుగుతాయి

వినాయక చవితి సెప్టెంబర్ 13 న వచ్చింది. మనం ఏ పని తలపెట్టిన విఘ్నాలు రాకుండా ఉండాలంటే మొదట వినాయకుడికి పూజ చేసి ఆ తర్వాతే ఆ

Read more