vratam

Devotional

శుక్రవారం ఈ వ్రతం చేసి సకల సంతోషాలను పొందవచ్చు

దుర్గ, లక్ష్మి, సంతోషిమాత, గాయత్రి తదితర దేవతల అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి, శుక్రగ్రహ వ్యతిరేక ఫలాలను తొలగించుకోవడానికి శుక్రవార పూజ శ్రేష్ఠమైనది. ఈ పూజ చేసి సకల సంతోషాలను

Read More