పవన్ పేరుని జోడించి నా కొడుకును పిలవద్దు… అభిమానులకు రేణు వార్నింగ్

సినీ పరిశ్రమలో వారసులు రావటం ఎప్పటి నుంచో ఉంది. హీరోలు తమ పిల్లలను వారసులుగా చూడాలని అనుకోవటం తప్పు లేదు. అయితే అందరి హీరోల పిల్లలు సక్సెస్

Read more