లేడీ గెటప్స్ తో అక్కినేని ఎంత వెనకేసారో తెలుసా?

ఆరోజుల్లో ఆడవేషాలు వేయడానికి హీరోలు వెనుకాడేవారు కాదు. పైగా రంగస్థలంలో హీరోయిన్స్ గా నటించడానికి వచ్చేవాళ్ళు తక్కువ ఉండడం వలన లేడీ గెటప్స్ వేయాల్సి వచ్చేది. ఇండస్ట్రీకి

Read more