మాటే మంత్రం సీరియల్ అభిమానులకు చేదు వార్త చెప్పిన అలీ రెజా

మాటే మంత్రము సీరియల్ లో పల్లవి రామ శెట్టి,అలీ రాజా హీరో హీరోయిన్స్ గా చేస్తూ,మంచి పాపులార్టీ తెచ్చుకున్నారు. అయితే అలీ రాజా బిగ్ బాస్ హౌస్

Read more