బ్రూస్ లీ యంగ్ విలన్ తండ్రి ఒకప్పటి హీరో… ఎవరో తెలుసా?

Amitash Pradhan :హీరోలకు ధీటుగా హ్యాండ్సమ్ గా ఉండే ఈ యంగ్ విలన్ అమితాష్ ప్రధాన్ తెల్సుగా. తమిళ, కన్నడ చిత్ర సీమలో డిమాండ్ గల నటుడు.

Read more

బ్రూస్ లీ సినిమాలో నటించిన యంగ్ విలన్ తండ్రి ఒకప్పటి హీరో… ఎవరో తెలుసా?

హీరోలకు ధీటుగా హ్యాండ్సమ్ గా ఉండే ఈ యంగ్ విలన్ అమితాష్ ప్రధాన్ తెల్సుగా. తమిళ, కన్నడ చిత్ర సీమలో డిమాండ్ గల నటుడు. మెగా పవర్

Read more