అమ్రీష్ పురి మనవడు కూడా హీరో అని తెలిస్తే బాబోయ్ అంటారు

విలన్ పాత్రలకు సరికొత్త భాష్యం చెప్పిన విలక్షణ నటుడు అమ్రీష్ పురి హిందీ,తెలుగు సినిమాల్లో తనదయిన ముద్ర వేసాడు. ఆయన లేకున్నా ఆయన చేసిన పాత్రలు ఆయన్ని

Read more