asoka chakra

Independence Day

అశోక చక్రం: 24 ఆకులకు ఒక్కో అర్థం…ఆచరిస్తే అద్భుతాలు

అశోక చక్రంలో ఉన్న 24 ఆకులకు తగిన భావాలున్నాయి. ప్రతి వ్యక్తి నిర్వర్తించాల్సిన విధుల గురించి ఇవి చెబుతాయి. అందువల్ల దీన్ని ‘విధుల చక్రం’గానూ పేర్కొంటారు. ప్రతి

Read More