కుడికాలు ముందు పెట్టి ఇంట్లోకి ఎందుకు వస్తామో తెలుసా?

మన సంప్రదాయాలు, కట్టుబాట్లు, ఆచార వ్యవహారాలను చాదస్తంగా కొందరు కొట్టిపారేస్తుంటారు. అయితే ఇందులో కొన్ని ఆరోగ్య రహస్యాలు, శాస్త్రీయత ఉన్నాయని అంటుంటారు. కొన్ని మూఢ నమ్మకాలు ఉన్నప్పటికీ

Read more

మహాభారత యుద్ధం తరువాత అసలేం జరిగింది?

mahabharatam in telugu :మహాభారతం గురించి తెలియని వారు ఉంటారా? బహుశా పూర్తిగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు గాని… శ్రీ కృష్ణ పరమాత్ముడి లీలలు, పాండవులు, కౌరవులు…. వారి

Read more