పండ్లు, కూరగాయలను శానిటైజ్ చేస్తున్నారా…అయితే ఇది చూడండి

కరోనా వైరస్ కారణంగా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి విషయంలోనూ ఎన్నో జాగ్రత్తలను తీసుకుంటున్నారు. బయట తెచ్చిన ఒకటికి రెండు సార్లు కడిగి శానిటైజ్ చేస్తున్నారు. కూరగాయలను,పండ్లను కూడా

Read more