చేతితో ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వలన కలిగే ఊహించని ప్రయోజనాలు..అసలు నమ్మలేరు

Eating Food In Hand :డైనింగ్ టేబుల్ మీదికి స్పూన్స్, ఫోర్క్ లు వచ్చి చేతితో భోజనం చేసే వాడిని అనాగరికుడిగా చూస్తూ వెక్కిరిస్తున్న తరుణమిది. తిండేదైనా

Read more