చిరంజీవిని అవమానిస్తే సినిమా హిట్ అవుతుందని చెప్పిన దర్శకుడు

మెగా స్టార్ చిరంజీవి అన్న ఒక్క పేరు వినగానే ఫాన్స్ భూమిమీద నిలువరు, ప్రజల్లో చిరంజీవి కి అంత క్రేజ్ ఉంది. తన కెరీర్ మొదలు నుండి

Read more