గీత గోవిందం’ సినిమాలోని ఈమెని గుర్తుపట్టారా..? ఈమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏమిటో తెలుసా..? ఈమె నటి కాక ముందు ఏమి చేసేదో?

సినిమాల్లో ఛాన్స్ లు ఎప్పుడు ఎవరికీ ఏ రూపంలో వస్తాయో తెలీదు. కొందరు డైరెక్టర్ల చుట్టూ,ప్రొడ్యూసర్ల చుట్టూ తిరిగినా ఛాన్స్ లు రావు. ఇలా ఛాన్స్ లు

Read more