మీ రాశి కర్కాటక రాశి…ఈ రాశిలో పుట్టటం అదృష్టమా…దురదృష్టమా….???

జ్యోతిష్యం అనేది రాశి చక్రం మరియు గ్రహాల కదలికలను బట్టి చెప్పుతారు. రాశి చక్రం అనేది పన్నెండు రాశుల బట్టి, ఒక వ్యక్తి పుట్టిన నక్షత్రం బట్టి

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో చూడండి

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కర్కాటక రాశి వారి ఆదాయం – 05 వ్యయం – 05 రాజపూజ్యం – 05 అవమానం – 02.కర్కాటక రాశి

Read more