కీర్తి సురేష్ కొంప ముంచిన మహానటి సినిమా… ఘోరమైన స్థితిలో కీర్తి

మహానటి సినిమాలో సావిత్రి పాత్రకు కీర్తి సురేష్ ని ఎంచుకున్నప్పుడు ఆమెపై ఎన్నో సందేహాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. కానీ కీర్తి సురేష్ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తూ సావిత్రి పాత్రలో

Read more