యాంకర్ రవిపై రివేంజ్ కోసమే వారిద్దరూ కలిసారా…ఇక రవి పని అంతే

పటాస్ నుంచి బయట పడిన తర్వాత, జీ తెలుగులో వరుస ప్రోగ్రాంలో యాంకర్ రవి కాస్త బిజీ అయ్యాడు. అయితే ప్రస్తుతం రవి మల్లెమాల వారి ప్రోగ్రామ్స్

Read more