వాసెలిన్ లో ఇది కలిపి పెదాలకు రాస్తే నల్లని పెదాలు గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Vaseline Tips for pink lips : చాలా మందికి పెదాలు నల్లగా మారి పొట్టు రాలుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్ లో జీవం కోల్పోయి

Read more

పగిలిపోయి, నల్లగా మారిన పెదాలపై ఈ పేస్ట్ రాస్తే గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

LIps Care Tips : ముఖంలో ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా కనిపించే పెదాలు గులాబీ రంగులో ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. దాని కోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలను

Read more