వరలక్ష్మి వ్రతంలో సాధారణంగా అందరూ చేసే పొరపాట్లు… మీరు చేస్తున్నారా?

శ్రావణమాసం అనగానే అందరూ లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. పౌర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటారు.  శ్రావణమాసంలో లక్ష్మీదేవిని శుక్రవారం మాత్రమే పూజ చేయాలా లేదా శ్రావణమాసం

Read more