శివలింగం పూజ చేయటానికి కొన్ని నియమాలు

శివలింగంనకు సరైన పూజలు చేయలేకపోతే ఇంటిలో శివలింగంను ఉంచకూడదు. శివ లింగంనకు పూజలు చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పూజలు జరగకపోతే తప్పు మరియు

Read more

శ్రావణ మాసంలో మీ రాశిని బట్టి ఇలా చేస్తే ఏడు జన్మల పాపాలు తొలగి అష్టఐశ్వర్యాలు మీ సొంతం

శ్రావణమాసం అనేది దక్షిణాయనంలో వచ్చే విశిష్టమైన మాసం. శ్రావణ మాసము తెలుగు సంవత్సరంలో ఐదవ నెల. పౌర్ణమి రోజున శ్రవణ నక్షత్రము (అనగా చంద్రుడు శ్రవణం నక్షత్రంతో కలిసిన రోజు) కావున ఆ నెల శ్రావణము. ప్రస్తుతం వాడుకలో

Read more

ఇంటిలో శివలింగం ఉండవచ్చా…ఏ నియమాలు పాటిస్తే అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి

మన దేశంలో ప్రతి ఊరులోనూ చిన్న చిన్న గ్రామాల్లోను కూడా శివాలయం ఉంటుంది. శివాలయం లేని ఊరు లేదంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. మనలో చాలా మంది ప్రతి

Read more