టాలీవుడ్ లో సంచలనం అవుతున్న హీరోయిన్ శాన్వి కన్నీటి గాధ..అసలేం జరిగిందో తెలిస్తే కన్నీళ్ళాగవు ..?

ఏడాది కాలంగా ఛాన్స్ లు రాకపోవడంతో లవ్లీ హీరోయిన్ శాన్వి శ్రీ వత్సవ బహిరంగంగా కన్నీరు పెట్టుకుని ఛాన్స్ కోసం నోరుతెరచి అడిగిందట. అవును ఒక్క ఛాన్స్

Read more