ఎమ్ ధర్మరాజు M.A సినిమా గురించి తెలియని కొన్ని నమ్మలేని నిజాలు

డైలాగ్ డెలివరీలో తనకు తానె సాటి అనిపించుకున్న కలెక్షన్ కింగ్ గా కూడా ముద్రపడిన మంచు మోహన్ బాబు మొదట్లో క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా చేస్తూనే విలన్

Read more