పార్లమెంట్ దగ్గర చిత్తూర్ ఎంపీ వేషాల వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే

సినీ నటులు రాజకీయ నాయకులుగా అవతారం ఎత్తినా ఎక్కడో అక్కడ తమ అసలు నటనను ప్రదర్శించడానికి ఉత్సాహ పడుతుంటారు. ఇక చిత్తూరు టీడీపీ ఎంపీ డాక్టర్ శివప్రసాద్

Read more