హీరోయిన్ మహేశ్వరి గుర్తు ఉందా… సినిమా ఛాన్స్ లు లేక ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

సినిమాల్లో వారసత్వంగా గానీ, ఫలానా స్టార్ హీరోయిన్ చెల్లెలుగానో, తమ్మడిగానో ఎంట్రీ ఇచ్చి స్వశక్తితో ఎదిగిన వాళ్ళూ చాలామంది వున్నారు. ఇక స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి చెల్లెలుగా

Read more