మకర రాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ఉంటారు…ప్రత్యేకతలు ఇవే…?

Makara Rasi: మకర రాశి వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో,వారి లక్షణాలు,గుణగణాలు,మనస్తత్వం,బలాలు ,బలహీనతల వంటివి ఎలా ఉంటాయో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం. మకర రాశి

Read more

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారికి ఆదాయం – 05 వ్యయం – 02 రాజపూజ్యం – 02 అవమానం – 04.మకర రాశి

Read more