‘అరుంధతి’ సినిమాకి నో చెప్పి…ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతున్న భామ

2009 వ సంవత్సరంలో కోడి రామకృష దర్శకత్వంలో శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి నిర్మాణంలో వచ్చిన ‘అరుంధతి’ సినిమా అనుష్కకు ఎంత పేరు తెచ్చిందో మనకు తెలిసిన విషయమే. ఒక

Read more