ఈ విలన్ ని గుర్తు పట్టారా…ఎలా చనిపోయాడో తెలుసా?

Tollywood Actor Manik Irani :ఈ విలన్ ని చూడగానే మనకు మెగాస్టార్ తో చేసిన ఫైట్స్ గుర్తుకు వస్తాయి. అప్పట్లో పులి రాజు పాత్రలో చాలా

Read more

చిరు సినిమాల్లో ఎక్కువగా కన్పించిన ఈ విలన్ గుర్తు ఉన్నాడా? ఎలా చనిపోయాడో తెలుసా?

చిరు సినిమాల్లో ఎక్కువగా కన్పించిన ఈ విలన్ గుర్తు ఉన్నాడా? ఎలా చనిపోయాడో తెలుసా? ఈ విలన్ ని చూడగానే మనకు మెగాస్టార్ తో చేసిన ఫైట్స్

Read more