మంజు భార్గవి సినిమాలకు దూరం కావటానికి కారణం… నమ్మలేని వాస్తవాలు

ఒకప్పుడు నాట్యానికి,సంగీతానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ సినిమాలు వచ్చేవి. అందులో శంకరా భరణం అనగానే మనకు కళ్ళముందు మెదిలే పాత్రలు శంకర శాస్త్రి పాత్రధారి జెవి సోమయాజులు తర్వాత కీలక

Read more