మోహన్ బాబు కొడుకులు మంచు విష్ణు, మనోజ్ సినిమాలకు దూరంగా ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నారో తెలుసా?నమ్మలేని నిజాలు

రంగుల ప్రపంచం సినిమా రంగంలో కొందరికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకున్నా దూసుకుపోతారు. కొందరికి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్నా సరే రాణించలేరు. మరికొందరు బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో కొన్నాళ్ళు

Read more