డిజాస్టర్ల రేటింగ్స్ వెనుక అసలు రహస్యం ఇదే

ఏదైనా సినిమా హిట్టా కాదా అనేది తేల్చిచెప్పేది బాక్స్ ఆఫీసే. ఇందులో ఇంకో ఆర్గుమెంట్ కు అవకాశం లేదు. ప్రేక్షకులు తిరస్కరించారు అంటే దానికి వేదిక థియేటరే

Read more