‘భరత్ అనే నేను’ సినిమా లో మహేష్ బాబు సెక్యూరిటీ ఆఫీసీర్ ఎవరో తెలుసా అతని గురించి తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

సినిమా రంగంలో ప్రతి ఒక్కరు రకరకాల పాత్రలను చేస్తూ తమకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించి ప్రేక్షకులకు గుర్తుండాలని అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ముక్తార్ ఖాన్ అనే నటుడు

Read more