మైసూర్ శాండిల్ సోప్ సక్సెస్ స్టోరీ…. తెలిస్తే షాక్

మనం నిత్యం స్నానానికి వాడే సబ్బుల్లో కొంచెం ఖరీదైన సబ్బుల్లో ముఖ్యమైన సబ్బు మైసూర్ శాండిల్ సోప్. దీనివెనుక చాలా పెద్ద కథే ఉంది. క్లుప్తంగా పరిశీలిస్తే,1916లో

Read more