నాన్నకు ప్రేమతో మూవీలో అసలు విలన్ గా వేయాల్సింది ఎవరో తెలుసా?

సినిమాల్లో ఛాన్స్ లు రావడం కూడా లక్కీయే. ఒక్కసారి ఛాన్స్ లు వచ్చినా ఏవో కారణాలతో వదిలేస్తే,ఆతర్వాత అది హిట్ అయితే వచ్చే బాధ అంతా ఇంతా

Read more