ఆస్థుల రిజిస్ట్రేషన్ విషయం లో NRI లకు శుభవార్త .. కెసిఆర్ కీలక ప్రకటన

ప్రవాస భారతీయులు (NRI) కోసం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇప్పటిదాకా NRI లు ఆస్థుల రిజిస్ట్రేషన్ సమయం లో ఆధార్ కార్డ్ లేక ఇబ్బందులు

Read more