ఎన్టీఆర్ సంపాదనతో హైదరాబాద్ లో ఎన్ని ఆస్తులు కొన్నారో తెలుసా?

ఆరోజుల్లో డబ్బుకి విలువ ఎక్కువగా ఉండేది. రేట్లు స్వల్పంగా ఉండేవని అంటారు. అందుకే అప్పట్లో కూడబెట్టిన ఆస్తులు ఎవరికైనా ఉంటె అవి కోట్లకు చేరుకున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఇక

Read more