ఒకే ఒక్కడు సినిమాను రిజెక్ట్ చేసిన స్టార్ హీరో ఎవరో తెలుసా?

సినీ ప్రపంచంలో ఎవరు స్టార్ అవుతారో ఎవరికి ఎంత ఫాలోయింగ్ వస్తుందో చెప్పడం చాలా కష్టం. కొందరు హీరోలు కథలు ఎంచుకోవడంలో తప్పు చేస్తూ మంచి మంచి

Read more