పద్మనాభం భార్య కూడా ఒక నటి అన్న సంగతి తెలుసా? చివరి రోజుల్లో ఎన్ని పాట్లు పడ్డారో?

ఆరోజుల్లో స్టార్ కమెడియన్ గానే కాకుండా కరుణ రసం పలికించే పాత్రల్లో సైతం మెప్పించిన నటుడు ఎవరంటే పద్మనాభం అని చెప్పాలి. అంతేకాదు మంచి చిత్రాలను పెద్ద

Read more