పూరి జగన్నాథ్ నైవేద్యాలను ఎలా తయారుచేస్తారు?

జగన్నాథ ఆలయ వంటశాల భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద వంటశాల. సంప్రదాయాల ప్రకారం ఇక్కడ వండిన వాటిని శ్రీమందిర రాణి అయిన మహాలక్ష్మి దేవి పర్యవేక్షిస్తుందని అంటారు. ఒకవేళ

Read more

పూరి జగన్నాథ్ రధ యాత్ర విశిష్టత

ఆలయాల్లో రథోత్సవాలు సర్వసామాన్యమైనా, పూరీ జగన్నాథ రథయాత్రకు ఉన్న ప్రసిద్ధి ఇంకెక్కడా కనిపించదు. ఇది కేవలం ప్రాచుర్యం వల్లనే కాదు. రథ నిర్మాణ, యాత్రాది విధానాల్లో పూరీకే

Read more

పూరి జగన్నాధ రధ యాత్ర ఎలా జరుగుతుంది….?

జగన్నాధుడు తన సోదరి సుభద్ర, కలిసి బలభద్రులతో ఊరేగింపుగా గుండీచా మందిరానికి వెళ్ళడమే రథయాత్ర….ఇందులో జగన్నథుడు కొలువుండే రథం పేరు “నందిఘోష”.ఇది 45.6 అడుగుల ఎత్తుతో, 18

Read more