రణ్ వీర్ సినిమాకి ఎన్ని కోట్లకు స్ట్రీమింగ్ యాప్ బేరం చేసిందో తెలుసా?

సినిమాలకు,క్రికెట్ కి ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. స్టార్ హీరోయిన్స్ క్రికెట్ వీరులను పెళ్లాడిన ఘటనలు ఉన్నాయి. క్రికెట్ వీరుల మీద సినిమాలు వచ్చాయి. వస్తాయి కూడా.

Read more