పవన్ వదిలిలేసిన సినిమాలతో వీళ్ళు ఎంత పెద్ద హీరోలు అయ్యారో తెలుసా?

సినీ రంగంలో ప్రతి నటుడికి హిట్,ప్లాప్ అనేవి రావటం సహజమే. కథలను స్టార్స్ వినేటప్పుడు కొన్ని తప్పుల కారణంగా వాటిని రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆలా పవన్

Read more