ఇండియాలోనే అతిపెద్ద కంపెనీ కి ఓనర్ నటి రేణుక అని తెలుసా?

కొందరు నటిస్తుంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళో,మన పక్కింటి వాళ్ళో గుర్తొస్తారు. అలాంటి నటన కనబరిచే వాళ్లలో నటి రేణుక ఒకరు. గుప్పెడు మనసు సీరియల్ లో రేణుక

Read more