సంఘవి, శ్రీకాంత్ మధ్య అంత జరిగిందా…? అలీ తమ్ముడు ప్రపోజ్ కి ఏం చేసిందో చూడండి

ఇండస్ట్రీలో తనకు మీనా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని, రంభ,మహేశ్వరిలను కూడా అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటానని చెప్పారు. ఒకవేళ తాను అబ్బాయిగా పుట్టి ఉంటే మీనాకు ప్రపోజ్ చేసేదాన్ని అన్నారు.

Read more